Certifikimi është bazë e cilësisë

Mokador, që nga fillimi i tij, ka ecur gjithmonë rrugën e cilësisë dhe përsosmërisë në prodhimin e kafesë, kështu që ne vendosëm të marrim vërtetimin vullnetare e "Quality Management System" ISO 9001 dhe "Sistemi i Menaxhimit Mjedisor" ISO 14001, lëshuar nga organi prestigjioz Bureau Veritas. Këto certifikata konfirmojnë përkushtimin Mokador vazhdimisht për të përmirësuar efikasitetin e produkteve dhe shërbimeve të saj, por edhe ndjeshmërinë ndaj përgjegjësisë mjedisore.

ISO 9001 Certifikimi

Kompanitë e suksesshme janë të shtyrë për të promovuar cilësinë në çdo aspekt të biznesit të tyre: nga rruga që ata veprojnë, të niveleve të shërbimit të garantuara për të konsumatorit, të produkteve të ofruara.

Deklarata e ISO 9001 është një standard ndërkombëtar lidhur me menaxhimin e cilësisë, të zbatueshme për të gjitha organizatat që operojnë në çdo sektor të biznesit.

 

Mokador, konfirmohet ne angazhimin e saj në këtë drejtim, duke kontrolluar procesin e cilësisë të tërë zinxhirin e prodhimit.

 

ISO 14001 Certifikimi

Vëmendja për mbrojtjen e mjedisit përmirëson imazhin e një kompanie dhe në të njëjtën kohë, menaxhimi i duhur i çështjeve mjedisore jep një nxitje organizative. ISO 14001 është pjesë e një serie të standardeve ndërkombëtare, në lidhje me sistemin e mjedisit të menaxhimit, të zbatueshme për të gjitha llojet e organizatave. Është e vendosur në parimet e një sistemi të menaxhimit që përfshin planifikimin, ekzekutimin, kontrollit dhe përmirësimit veprime. Zbatimi i standardit specifikon kërkesat më të rëndësishme për identifikimin, kontrollin dhe monitorimin e aspekteve mjedisore të çdo organizate e cila ka një politikë mjedisore. Mokador merr përsipër në përputhje me të gjitha kërkesat e vendosura nga legjislacioni mjedisor për menaxhimin e mbeturinave dhe për të rritur kursimin e energjisë, reduktimin e mbeturinave të prodhimit dhe duke reduktuar ndikimin e mjedisit.

 

Disa nga përfitimet e menjëhershme të miratimit të një ISO 14001 Sistemit të Menaxhimit të Mjedisit janë:

Besimi më i madh i konsumatorëve, investitorët, publikun dhe komunitetin, në sajë të angazhimit të demonstruar garanci besueshmërinë kontroll më të mirë të shpenzimeve dhe kursimeve të energjisë dhe lëndëve të para të përdorura reduktimin e garancive financiare ku parashikohet me ligj primet e ulët të sigurimit në lidhje me mundësinë e aksidenteve mjedisore.

   

Edhe Gran Misceka dhe Cialde janë të certifikuara nga Bureau Veritas

Filozofia e Mokador eshte qe cilesia eshte kryesore dhe per kete ka dashur qe te marre certifikatat e produkteve nga enti i certifikimit nderkombetar Berau Veritas qofte per Miscelen unice GMM qofte per miscele e kafes ne cialde.

Ne kete menyre Mokador iu ofron klienteve te tij mundesine per te vleresuar ne treg profesionalizmim dhe cilesine e markes.

 

Gran Miscela certifikuar nga Bureau Veritas, Certifikimi 46/001

Aroma dhe shija jane kontrolluar dhe te garantuar prej kohesh.

Ndarja e pjekjes se kafes. Cdo varietet i kafes sone piqet e ndare secila ne menyre per te ruajtur cdo karakteristike organike Kondicionimi i ajrit. Ne kete menure ruhen aromat origjinale te kafes te sapo pjekur nepermjet nje sistemi ventilimi. Ruajtja e kontrolluar. Kafja e pjekur dhe e ftohur lihet per nje periudhe 10-15 dite ne depozita ruajtjeje derisa arrin maturimin.

 

Certifikimi Bureau Veritas 46/002 per Cialde Mokador

Certifikimi Kosher

Certifikimi INEI per cilesine Espress italian Gran Miscela